Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kauppias Johan August Forsström 1838-1932

  • Uusikaupunkilainen laivanvarustaja ja kauppias

  • Oli mukana mm. seuraavissa aluksissa:

  • Lähteet

    • Saarinen Jarmo: Tähden tarina. Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys ry. Uudenkaupungin Sanomat 1998. ISBN 951-97745-1-3
    • Paasio Veikko: Uudenkaupungin suuri laivanrakennuskausi 1857-76. Uudenkaupungin Sanomalehti- ja Kirjapaino Oy 1933.

          29.10.2003