Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Hans Henrik Kjäldström

Hans Kjäldström

 • 1830 heinäkuun 7 päivä Pietarsaaressa syntynyt laivarakennusmestari.

 • Suorittanut Tukholman veistämön käsityökoulun täydellisen kurssin erinomaisin arvosanoin.

 • 1862 tuli Uuteenkaupunkiin laivanmittaajaksi.

 • Muistitieto kertoo että hän organisoi Uudenkaupungin uuden kirkon tornin pystytyksen, kun "tavallinen" rakennusmestari ei sitä hallinnut.

 • 1864-76 toimi kaikissa U:gissa rakennetuissa suurissa laivoissa rakennusmestarina.

 • Laivoja joissa hän toimi mestarina tai suunnittelijana:

 • Veli, Lars Petter Kjäldström toimi Turussa laivanrakennusmestarina1866-1875.

 • 1877 Hans Kjäldström hukkui saunasillan lähelle uimassa ollessaan.

 • Lähteet:

  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä. Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

  • Saarinen Jarmo: Tähden tarina. Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys ry. Uudenkaupungin Sanomat 1998. ISBN 951-97745-1-3
  • Paasio Veikko: Uudenkaupungin suuri laivanrakennuskausi 1857-76. Uudenkaupungin Sanomalehti- ja Kirjapaino Oy 1933.