Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Gabriel Leonard Kräki 1830-1911

Leonard Kräki

 • Uusikaupunkilainen merikapteeni, kauppias ja varakonsuli

 • Jatkoi isänsä, Gabriel Kräkin varustustoimintaa.

 • Oli perustamassa mm. U:gin VPK:aa

 • 1860 perusti Kainpirtinniemeen laivaveistämön yhdessä J.F.O. Hartmanin kanssa

 • 1883 konkurssi?

 • Mm. seuraavien laivojen varustajana:

 • Lähteet:

  • Paasio Veikko: Uudenkaupungin suuri laivanrakennuskausi 1857-76. Uudenkaupungin Sanomalehti- ja Kirjapaino Oy 1933.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         29.10.2003