Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kauppias Carl Lundström (1861-1948)

  • Uusikaupunkilainen kauppias

  • Mukana mm. seuraavissa aluksissa:

  • Lähteet:

    • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         29.10.2003