Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Konsuli Johan Fabian Malmlund 1810-1893

Hauta U:gin hautausmaalla

  • 1810 Turussa syntynyt

  • 1835 perusti U:kiin "avoimen kaupan" ja samalla harrasti laivanvarustustoimintaa.

  • 1850-luvulla Ruotsin ja Norjan varakonsulina

  • Mukana mm. seuraavissa aluksissa:

  • Lähteet:

    • Paasio Veikko: Uudenkaupungin suuri laivanrakennuskausi 1857-76. Uudenkaupungin Sanomalehti- ja Kirjapaino Oy 1933.

          29.10.2003