Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kauppaporvari Samuel Seikow 1786-1853

  • Uusikaupunkilainen kauppias

  • Lahjoitti varat "Seikowin koulua" varten joka alkoi toimia 1857 ja toimii edelleen Uudenkaupungin Uuden kirkon vieressä.

  • Varustajana mm. seuraavissa laivoissa:


          29.10.2003