Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Uudenkaupungin Laiva Oy

 • 1917 huhtikuussa perustettu laivayhtiö.

 • Osakkaina:

 • Toimitusjohtajana oli perustamisesta kuolemaansa asti J.A. Malén ja hänen jälkeensä lankonsa merikapteeni Juho Saarinen.

 • Rakennusmestarina oli Emanuel Eklund (1846-1919) ja hänen kuoltuaan rakennusmestari J. Lehtonen.

 • Yhtiö alkoi rakentaa Varvinmäellä (U:gin telakan naapurissa) neljän aluksen purjelaivasarjaa. Laivat olivat viimeisiä puusta rakennettuja purjealuksia koko maailmassa. Alukset olivat

www.osakekirja.fi

lähde: www.osakekirja.fi

 • Yhtiö hankki aluksia myös muualta, mm:

 • 1922 Uudenkaupungin telakka siirtyi Uudenkaupungin Laiva Oy:n haltuun.

 • 1931 fregatti Oldenburg otettiin kunnostettavaksi koululaiva Suomen Joutseneksi liian alhaisella hinnalla ja tämä vei Uudenkaupungin Laiva Oy:n lopulliseen kriisiin ja konkurssiin 1932.

 • 1933 Laivat Warma, Eläköön ja Wellamo sekä Uudenkaupungin telakka siirtyivät Gustaf Eriksonin omistukseen.

 • Lähteet:

  • Illoinen Eva: Slipi, Uudenkaupungin telakan vaiheita 75 vuoden aikana
  • Jussila Niilo: Merenkulkijoita ja laivanvarustajia Uudestakaupungista. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1984. ISBN 951-99551-4-3
  • Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen vuosikirja 2001-2002; Newprint Uusikaupunki
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

           28.11.2005