Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Tupakkatehtailija Fredrik Wilhelm Wahlberg (1821-1900)

 • Kauppias Fredrik Wahlbergin poika. Äiti oli Eva Sofia Wahlberg.

 • 1840 porvariksi.

 • 1857 perusti tupakkatehtaan Uuteenkaupunkiin yhdessä kauppaporvari Johan Peter Randelinin kanssa..

 • Testamenttasi puolet talostansa kaupungille, talossa nykyisin on U:gin kulttuurihistoriallinen museo.

 • Harjoitti myös laivanvarustustoimintaa ja oli Uudenkaupungin suurituloisin mies 1870-luvulla.

 • Mm. seuraavien laivojen varustajana:

 • Lähteet:
  • Paasio Veikko: Uudenkaupungin suuri laivanrakennuskausi 1857-76. Uudenkaupungin Sanomalehti- ja Kirjapaino Oy 1933.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         29.10.2003