Museer i
skärgården

DRAGSFJÄRD


Följande

Söderlångvik;  Amos Andersons museum

Dalsbruks bruksmuseum
Till Dalsbruks bruksmuseum hör byggnader och kolugnar som presenterar järnbrukets historia i bygden. I Norrbacksstugorna har man inrett arbetarhem från olika tidsperioder. Även tillfälliga lokalhistoriska utställningar visas.

Björkboda låsmuseum
I den f.d. arbetarbostaden presenteras låstillverkningens historia i Björkboda. En stor samling lås och beslag är utställd.

Jungfrusunds museum
I Kejsarhamnen på Högsåra finns lotsmuseet. Här presenteras den för kusten, skärgården och speciellt för Högsåra viktiga lotsningen.

Beatastugan
I den lilla stugan får man en inblick i en ensamstående kvinnas liv förr.

Söderlångvik
I Amos Andersons (1878-1961) forna sommarresidens kan besökaren beundra den klassiska inredningen från 1930-talet och en tavel- och skulptursamling av främst finska 1900-tals konstnärer. Amos Anderson var en betydande kulturpersonlighet, konstsamlare och mecenat.

I Rosala finns Rodeborg, vikingacentret med utställningar om vikingarnas österled. Dessutom finns rekonstruktioner av fornlämningar och vikingatida hus.

I Bengtskärs fyr finns utställningar bl.a. om striden på Bengtskär 1941 och om fyrväsendet i Finland.

Blåmusslans naturum i Kasnäs presenterar naturen och djurlivet i Skärgårdshavets nationalpark.

Dragsfjärds kyrka uppfördes under 1750-talet. Den korsformade kyrkan är timrad av stock på en murad gråstensfot.

I Dalsbruk finns en speciell slaggstenskyrka från 1921-22.

I Hitis finns Hitis kyrka och kapellet vid Kyrksundet, på Vänö finns en kopia av ett gammalt sjöfararkapell.

Förfrågningar: Kimitoöns Turistinformation 02-423572

Jungfrusunds lotsmuseum Dalsbruks bruksmuseum; Harry Holmström
07.04.2000