Feedback om skärgårdens museer

------------------------------------------------------------------------------

Vilket museum har Du besökt?  

Hur fick Du vetskap om museet?

Varför valde Du detta museum?

Basutställningen

bra
medelmåttig
dålig

 

Andra utställningar

bra
medelmåttig
dålig

Kundservicen

bra
medelmåttig
dålig

Kafét, om det fanns

bra
medelmåttigt
dåligt

 

Försäljningsprodukterna

bra
medelmåttiga
dåliga

 

Motsvarade besöket Dina förväntningar?

bra
medelmåttigt
dåligt

-------------------
Vad saknade Du?
Andra kommentarer?
-------------------
Mina adressuppgifter (inte nödvändigt)

Namn    

Adress  
              

E-post   


Museer i skärgården    Öppethållning    Länkar