Museer i
skärgården

FINBY


Följande

Finby kyrka

Finby hembygdsförening Meripirtinkerho planerar att på Kaukassalo område öppna en museibod inför sommaren 2000. Till samlingen hör ca 500 föremål som anknyter till allmogeseglation, jordbruk och fiske. I närheten av museiboden finns ett kanonrör som uppfördes på 1990-talet som minne för kustartilleriet i Vinterkriget.

Finby kyrka är byggd av stock och blev färdig år 1760. Byggnadsarbetet leddes av åbotimmermannen Matts Sander. I kyrkans mittgång hänger votivskeppet Karl Edvard. Den tremastade handelsbarken är från år 1931 och byggd av Karl Bastman. Det andra skeppet som finns i kyrkan är en miniatyrmodell av den femmastade barken Kobenhavn. Det är gjort av en dansk sjöman och donerades till kyrkan år 1942. Vid trappan upp till orgelläktaren står en fattiggubbe från 1700-talet.I en skyddad havsvik ligger Niksaari fiskarby med sin välbevarade miljö. Här reser man varje år en midsommarstång.

Till kommunens natursevärdheter hör forngravarna i Puosinkallio samt grottformationerna på Ulkoluoto. Även Marva örtagård är sevärd.

Förfrågningar: Marja Saari 050-5177759

Ulkoluoto; Marja Saari Ulkoluoto; Marja Saari
07.04.2000