Museer i
skärgården

HOUTSKÄR


Följande

Houtskärs hembygdsmuseum; Susanna Peevo

Houtskärs hembygdsmuseum
På museiområdet i Näsby finns en lövlada från 1700-talet och en väderkvarn från 1800-talet. I sockenstugan har man samlat allmogeföremål från kommunens område. En storbåt och miniatyrer finns att se i båtmuseet, medan landhuset bredvid inrymmer en utställning med fiskeredskap.

Houtskärs skärgårdsmuseum
I Näsby planeras ett båt- och skärgårdsmuseum, som kommer att belysa skärgårdens traditionella båttyper samt deras bruk. Museets första byggnad öppnas till sommaren 2000.

Korskyrkan i trä i Houtskär är uppförd 1703-04. I kyrkans inredning har man använt symboler från och påminnelser om skärgårdskulturen. Här finns även ett antal medeltida träskulpturer. Till kyrkan hör en separat tredelad klockstapel i väster.

På Medelby Trollberget finns en bronsåldersgrav. Längs med Finlands kust finns det tusentals bronsåldersgravar (1500-500 fKr). Gravrösena ligger ofta på höga berg med utsikt över havet. Detta begravningssätt kom till Finland från Skandinavien.

I Hyppeis finns en vikingagrav, Bautasten (800-1050eKr).

De fina fiskebymiljöerna i Björkö och Hyppeis är sevärda och representerar skärgårdens traditionella livsmiljö.

Från Houtskär ordnas det guidade utfärder till Jungfruskärs nationalparksområde.

Förfrågningar: Åbolands Turistförening 02-4585942

Houtskärs kyrka

07.04.2000