Museer i
skärgården

INIÖ


Följande

Norrby midsommarstång; Harro Koskinen

I Iniö kan man uppleva skärgårdens småskaliga kulturmiljö med välbevarade skärgårdsbyar som bäst. På midsommarafton reser man i alla byar i Iniö lövklädda midsommarstänger. Keistiö by är en typisk liten skärgårdsby. Här har bykommittén reparerat den gamla skolan och ställt ut gamla skolföremål i den. I Jumo finns en idyllisk gammal byhamn och på Erkas-Gården, som bedriver lantgårdsturism, finns en samling med gamla föremål från gården.

I den blåsiga byn Åselholm är den gamla sågkvarnen en sevärdhet. År 1902 byggde iniöbon Petter Pettersson sågkvarnen enligt svenska ritningar. Med hjälp av kvarnen sågades nästan allt virke som behövdes i Iniö under närmare 30 år, tills stormen söndrade dess vevaxel år 1935. Nu har bykommittén reparerat den gamla kvarnen. Även byhamnen i Åselholm är sevärd.

Iniö kyrka, byggd under åren 1797-1800, ligger i Norrby. Kyrkan invigdes år 1801 och fick sitt namn efter den nyfödda prinsessan Sophia Wilhelmina. En eldsvåda skadade kyrkan svårt på långfredagen år 1880 och reparationerna tog ett år. Senast har kyrkan grundligt reparerats på 1920-talet. Av kyrkans inventarier kan nämnas votivskeppet, den tremastade barken Maria, samt en takkrona i mässing, som är sammansatt av två 1600-talskronor. Man ringer fortfarande i kyrkans två klockor för hand.

Förfrågningar: Åbolands Turistförening 02-4585942

Åselholms sågkvarn; Iniö kommun Harro Koskinen

Harro Koskinen

08.03.2000