Museer i
skärgården

KIMITO


Följande

Sagalunds museum

Sagalunds museum
Sagalunds friluftsmuseum grundades i Vreta år 1900. Idag består museet av kultur- historiska byggnader hitflyttade från hela Kimitobygden. Bl.a. finns Tjuda pedagogi och Engelsby gamla tingshus på området. Villa Sagalund byggdes som bostad för museets grundare, Nils-Oskar Jansson och Adèle Weman, stora kulturpersonligheter i bygden. I den vackra museiparken bjuds besökarna på upplevelser, stämning och tidsresor. För barnen ordnas specialprogram sommartid. I Sagalundgården finns specialutställningar, museikafé, museibod samt hantverksförsäljning.

Kimito medeltida kyrka är uppförd i gråsten. För valvens utformande på 1400-talet stod byggmästaren Petrus Murator de Kymitto, som också ansvarade för välvningen av mittskeppet i Åbo domkyrka. Läktaren, som numera är ombyggd till en smal balkong, fick sin dekorering under året 1822. Det var G. Finnberg som inspirerad av Sixtinska kapellet målade bilder av Frälsaren, apostlar och evangelister. Altarfönstrets målningar är planerade av arkitekt Armas Lindgren. Ute på kyrkogården finns prosten F.G. Hedbergs familjegrav samt Amos Andersons grav. På andra sidan vägen om kyrkan finns ett kyrkomuseum inrymt i ett gammalt spannmålsmagasin.

På Kimitoön finns många bronsåldersgravar på fina utsiktsplatser, t.ex. Jättekastet I Tjuda och Majberget I Makila. Westers trädgård i Kila med sin ekologiska odling av örter, grönsaker och blommor är värt ett besök.

Förfrågningar: Kimitoöns Turistinformation 02-423572

Sagalunds museibod Kimito kyrka
07.04.2000