Museer i
skärgården

KORPO


Följande

Korpo hembygdsmuseum, Mirka Leppänen

Korpo hembygdsmuseum
Det år 1960 grundade museet ligger strax utanför kyrkbyn vid Prästgårdsvägen. På museiområdet finns prästgårdens gamla drängstuga från 1800-talet, en väderkvarn från 1900-talet samt ett antal bodar. I bodarna kan man se bruksföremål som använts i socknen. En bit längre bort ligger museets båtavdelning i prästgårdens fähus. Förutom båtar finns här jordbruksredskap, motorer, läkarmottagning m.m.

Utö by är i sig en sevärd helhet. I Stenhuset har hembygdsföreningen sitt museum. Utställningen presenterar utöbornas historia, speciellt ur lotskårens, fyrvaktarnas och militärens synvinkel.

Utö fyrkyrka är inredd högst uppe i fyrens gråstenstorn. Denna enligt C.L.Engels ritningar byggda kyrka är från 1800-talets första hälft och unik i hela Finland.

Korpo stenkyrka härstammar från medeltiden. Valven är prydda med år 1952 framtagna kalkmålningar. Värda att se är också sakristians plåtbeslagna dörr från år 1709 och ett kalkstenskors i korgaveln. Till Korpo hör även ett antal kyrkor och kapell på de mindre öarna.

Den enkla år 1846 uppförda träkyrkan på Jurmo är en liten byggnad, som passar utmärkt i den karga miljön.
Aspö finns en liten kyrka byggd av vita kalksandstegel.
På Kappalbacken nära byn på Björkö finns en del av stengrunden till ett kapell kvar. I närheten kan man även se spår av kyrkobesökarnas båthamn.
Norrskata finns en 1932-34 uppförd träkyrka.

Förfrågningar: Åbolands Turistförening 02-4585942

Korpo hembygdsmuseum; Mirka Leppänen

Utö fyrplats 200-års-jubileum 1953; Gunnar Andersson

08.03.2000