Länkar (Öppnas i ett eget fönster.)
 

Loisto
Loisto är en mångsidig och rikt illusterad finskspråkig berättelse över skärgårdskultur och -natur. Där finns mycket av intresse både för vuxna och ungdomar. De fyra skärgårdsäventyren är närmast avsedda för barn i lågstadiet.

Jakten Eugenia
Det åboländska skutprojektet.

Allmogebåtar
Allmogebåtar från Åbolandsskärgård, sammansatt av Harro Koskinen.  Endast på finska.

Saariston salat
Ett projekt för ivaratagandet av den finskspråkiga skärgårdskulturen.

Museér i Finland
Finlands Museéförbundet.

Museiverket

Kommunerna i skärgården

Åbolands skärgård
Aktuella händelser i Åbolands skärgård med tonvikt på miljön.


Åbolands turistförening
 
En bildkavalkad över Åbolands skärgård.

En av de bästa länksamlingarna:
http://www.digemo.fi/imsevimse/

En annan finlandssvensk länksamling:
http://www.hurrar.net/

 

Museer i skärgården   Öppethållning    Feedback

26.03.2001