Museer i
skärgården

MERIMASKU


Följande

Apaja huvudbyggnad; Petri Valoaho

Cykelrutt
Man kan cykla runt Merimasku t.ex. längs en kultur- och naturstigsrutt som är utmärkt i terrängen. Längs rutten finns bl.a. en naturstig till Villivuori med flera gravrösen från bronsåldern.

Från gården Taattinen (med lantgårdsturism) finns en utmärkt stig till flera gravrösen.

I Merimasku lönar det sig också att stifta bekantskap med mindre bemedlade skärgårdsbors boende. Kollola torp är bevarat nästan som det såg ut när Anna Tuominen, som bott här hela sitt liv, dog år 1987. Merimasku-Seura håller torpet och kaféet i ladugården öppet några dagar i veckan sommartid. I ladugården finns även tillfälliga utställningar.

Apaja är en f.d. fiskargård vid havet med bär- och äppelträdgård, huvudbyggnad från 1920-talets slut, en gammal ria och ladugård. Apaja har fungerat som Merimasku kommuns rekreationsområde från år 1988.

Merimasku träkyrka ersatte år 1726 en år 1648 byggd kyrka. Kyrkogården omges av ett stockstaket. Klockstapeln av trä är från år 1769. Av kyrkans föremål kan votivskeppet som hänger i taket nämnas. Sjömännen byggde tidigare votivskepp t.ex. som tack för rädding från sjönöd.

I Rantamakasiini, strandmagasinet i kyrkbyn, finns sommartid handarbets- och konstutställningar.

Förfrågningar (bl.a. kartan för cykelrutten): Merimasku kommun 02-4369545

Kollola torp; Petri Valoaho
08.03.2000