Museer i
skärgården

NAGU


Följande

Nagu hembygdsmuseum; Mirka leppänen

Nagu hembygdsmuseum
I det ståtliga Gyttja Östergård finns kulturhistoriska föremål från Nagu utställda. Både manligt och kvinnligt hantverk presenteras med hjälp av åtskilliga redskap. Museet har en liten samling äldre leksaker med bl.a. ett dockskåp och ett barnmöblemang. I museets samlingar ingår även produkter från Fortuna fajans- och lerkärlsfabrik från 1800-talet.

Borstö finns ett litet museum med redskap som har anknytning till fiske och sjöfart. Också vrakfynd från de omgivande vattnen finns utställda.

Gullkrona finns ett litet gårdsmuseum med äldre föremål från ön.

Nagu gråstenskyrka är vigd till St.Olof och är belägen i kyrkbyn på Storlandet. Nordväst om kyrkogården står klockstapeln på ett berg. Den består av en fyrsidig timrad bottenvåning med en murad gråstensfot och en åttasidig klockvåning.

På kyrkbacken i Nagu finns Åke Sandvalls (1920-1993) skeppsrum, en minnesutställning om hans liv och verk. Här visas förutom verktyg också en del av de modellbyggen som Sandvall utförde under sitt liv.

Nötö finns en 1756-57 uppförd träkyrka .

Från år 1619 fungerade Själö som sjukhusö för spetälska och sinnessjuka patienter från Åbo. Sinnessjukhusets verksamhet slutade först år 1962. Korskyrkan i trä byggdes år 1733. Invändigt är den speciell med sin separata avdelning för de sjuka, som avskiljs med ett skrank. I de nyklassiska stenbyggnaderna , som ursprungligen byggdes som sjukhus under 1800-talet, fungerar idag Skärgårdshavets forskningsinstitut vid Turun Yliopisto.

Förfrågningar: Åbolands Turistförening 02-4585942

Själö kyrka; Berit Åberg Åke Sandvalls skeppsrum; Berit Åberg
06.03.2000