Museer i
skärgården

PARGAS


Följande

Pargas hembygdsmuseum, Ab Archimedia Marketing Oy

Skyttala museum, Mirka Leppänen Pargas hembygsmuseum
På Storgårdsgatan ligger hembygsmuseet med hitflyttade byggnader kring det vackra gårdstunet. Med finns bl.a. ett båtmanstorp från 1700-talet, en stuga från Brattnäs med en landbondeinteriör från 1800-talet samt mangårdsbyggnaden från Kirjala Norrgård. Godtemplarlogens f.d. möteslokal, Ordenshemmet, fungerar som museets huvudbyggnad och har årligen varierande utställningar.

Pargas industrimuseum
Museet ligger vid randen av Parteks kalkstensbrott. Samlingarna berättar om Parteks verksamhet på orten med t.ex. kalk- och cementhantering, laboratorieverksamhet och sjöfart. Även det sociala arbetet och fritidsverksamhet belyses.

Skyttala museum
Den unika gårdsmiljön har här anor från 1500-talet. Manbyggnaden är uppförd kring sekelskiftet 1800. Museet presenterar på ett stämmningsfullt sätt hur man bodde och levde på en gård i Pargas förr.

Pargas kyrka, vars byggande påbörjades redan på 1200-talet är belägen i Gamla Malmens miljö. Denna gråstenskyrka inrymmer unika kuriositeter som t.ex. en ljuskrona av förgyllt trä och en altaruppsats i barockstil. Upptäck också det Tengströmska kapellet samt begravningskapellet ritat av Erik Bryggman. Sevärt är också Agricola-kapellet där det finns ett kyrkomuseum.

Nedanför kyrkan breder sig Gamla Malmens traditionella trähusbebyggelse ut. I den stämningsfulla miljön finns ett antal museistugor, t.ex. Ella Janssons och sjömansänkans stugor.

Qvidja gård nämndes i skrift för första gången redan i början av 1400-talet. Bl.a. har Gustav Vasas medhjälpare Erik Fleming ägt godset. På gårdsplanen står idag förutom huvudbyggnaden en gråstensborg från medeltiden.

Förfrågningar: Åbolands Turistförening 02-4585942

Pargas hembugdsmuseum; Ab Archimedia Marketing Oy

Pargas industrimuseum; Anne Bergström

06.03.2000