Museer i
skärgården

RIMITO


Följande

Rimito  museum; Raija Leppänen

Rimito museum
Till Rimito skärgårdskommuns historia hör som en väsentlig del notfisket. Därför presenterar Rimito museum förutom bygdens allmogeliv speciellt notfiske och tillhörande föremål. Museet ligger i den gamla huvudbyggnaden på Maskulainens gård. På gårdstunet finns bl.a. en väderkvarn, en loftbyggnad, en rökbastu samt ett båtskjul med gamla båtar från orten. I museet finns även tillfälliga utställningar.

Till museihelheten i Rimito hör även det separata Tolppo, som presenterar hur mindre bemedlade rimitobor bodde. Bakom kyrkan på backen finns "Nuotanvetäjät"-skulpturen (Notdragarna) av Raimo Äijälä.

Rimito medeltida stenkyrka är helgad åt aposteln Jakob. Skyddshelgonet har för rimitoborna varit viktigt ända in på 1800-talet, då församlingsborna ännu samlades

Vinternotdragning; Åbolands Landssakpsmuseum

till jakobsmässa söndagen efter den 25 juli. Kyrkans äldsta del, sakristian, är antagligen byggd på 1300-talet medan själva kyrkobyggnaden är från 1300- eller 1400-talet. Kyrkväggarna är dekorerade med kalkmålningar och i kyrkan finns flera medeltida träskulpturer.

I Rimito Aasla finns en utmärkt stig till Hanka med flera välbevarade gravrösen från bronsåldern. Här finns gravarna ännu högt uppe i den havsmiljö med vida vyer, dit de i tiderna brukade uppföras.

I Rimito finns även Santala och Ajola hemmuseer, som tar emot besökare på beställning.

Förfrågningar: Kommunens turistinformation 02-2770800

24.03.2000