mlogosmall.jpg (1922 bytes)
Museer i
skärgården

ÅBO SKÄRGÅRD


Museer i
skärgården

På Åbo skärgårds område finns fjorton landskommuner och Pargas stad. I en del av kommunerna talas enbart svenska, i en del finska och en del är tvåspråkiga. Här finns ungefär 20000 öar, varav de flesta är obebodda. På området finns ca 20000 invånare och sommartid fylls hundratals sommarstugor av sommargäster. Skärgården delas in i inner-, mellan- och ytterskärgård. Områdena skiljer sig från varandra vad gäller natur, kommunikationer och delvis även näringar.

Under den sista istiden tryckte den tjocka inlandsisen ner den finska jordskorpan. Efter istidens slut för 10000 år sedan började jordskorpan småningom höja sig. Vid Skärgårdshavet höjer den sig med ca 60 cm på hundra år. Undervattensbergen stiger mot ytan lite åt gången och bildar öar. Samtidigt växer öarna nära kusten ihop med fastlandet.

Skärgården fick fast bosättning redan under den förhistoriska tidens slut. Bosättningen var störst under 1900-talets början. Från och med 1920-talet har befolkningen igen minskat. Nu försöker man locka nya invånare genom att t.ex. utveckla möjligheter till distansarbete.

Att bo i skärgården förutsätter mycket specialkunnande. Det gäller att känna det hela tiden växlande havet; att veta när och hur det är tryggt att röra sig till havs eller på isen och hur fisken rör sig. Skärgårdsbornas utkomst har genom tiderna fåtts från flera olika källor, som fiske, jordbruk, boskapsskötsel och allmogeseglation. Under årtusenden har skärgårdens kulturlandskap formats till det nuvarande.

Skärgårdens natur och kultur är unika. Du vill väl att de bevaras även för kommande generationer!

Var sparsam med naturen: slösa inte vatten och energi, skräpa inte ner, rör dig endast längs allmänna vägar eller utmärkta rutter och undvik fåglars häckningsområden.
Folk bor och arbetar i skärgården som på annat håll. Respektera skärgårdsbornas privatliv.
Till allemansrätten hör inte att göra upp eld eller att röra sig på gårdsplaner eller odlingar.
Köp helst lokalt producerade och tillverkade produkter i affärerna, restaurangerna eller direktförsäljningarna. Så stöder du skärgårdens ekonomi.
Föremålen i museerna och i de gamla kyrkorna finns där för beskådan, inte beröring.

Välkommen att bekanta dig med skärgårdens kultur!

Museer i skärgården      Öppethållningstider       Linkar

03.04.2000