Museer i
skärgården

TÖFSALA


Följande

Töfsala museum; Åbo Landsskapsmuseum/ Eeva Mikola

Töfsala museum
Töfsala museum presenterar den forna landsbygdens ståndssamhälle på ett mångsidigt sätt. I huvudbyggnadens nedre våning presenteras herrgårdskulturen och i övre våningen finns skomakarverkstad, slöjdrum, klassrum, sjöfartsrum, krigsminnesrum, ett rum om de evakuerade karelarna samt utställningar om fiske, träkärl och biskötsel. Även tillfälliga utställningar ordnas. I gårdsbyggnaden finns bl.a. utställningar som presenterar jordbruk och körredskap, statarbostad och skräddarrum samt kafé med växlande konstutställningar.

Museet fungerar i den gamla huvudbyggnaden på Viiainens gård. Herrgården fick sin början då den tyskfödde adelsmannen Anders Garp fick Wiiala by i sin ägo på 1370-talet. Gården tillhörde samma släkt ända till år 1796, då den övergick till släkten Wittfooth. Den nuvarande huvudbyggnaden är byggd 1779-1784. Hembygdsföreningen Taivassalo-Seura köpte byggnaden år 1961.

Kaitais gård har man samlat gamla föremål från gården i en gammal spannmålsbod. Järppilä herrgård ligger i Helsinginranta längs med postvägen och längs med Gustavsvägen finns en välvd gråstensbro, Muntin kivisilta. Bron är uppförd på 1800-talet och hör till det nationella vägmuseet.

Utanför gästgiveriet i Ketarsalmi har krigsveteranerna byggt ett "Korsumuseum".

Töfsala ståtliga gråstenskyrka är antagligen byggd på 1300-talet, men sakristian kan härstamma redan från 1200-talet. Inne i kyrkan imponeras man av de rikliga och färggranna väggmålningarna från 1400-talet samt av ett krucifix från 1300-talet.

Förfrågningar: Töfsala kommun 02-8402000

Kalkmålning i Töfsala kyrka;  Åbo Landsskapsmuseum/ Martti Puhakka Taivassalo-seura
07.04.2000