Museer i
skärgården

VÄSTANFJÄRD


Följande

Kobböle vattenkvarn

Kobböle gårds vattenkvarn
Vid Tappo å ligger kvarnen, som ursprungligen byggdes år 1880 högre upp längs ån. Till sin nuvarande plats flyttades kvarnen år 1912 p.g.a. vattensänkningar. Kvarnen representerar en gammal typ av hjulkvarnar. Kvarndammen är byggd av natursten och det finns i den öppningar för vattenrännor till två kvarnar. Mittemot Kobböle kvarn stod förr Tappo bys vattenkvarn.

Västanfjärd har långa sjöfartstraditioner som nu lever vidare på Västanfjärds nya skeppsvarv. Här byggs jakten Eugenia som blir färdig under år 2000 och sedan får Dalsbruk till hemhamn. Också mindre båtar byggs och repareras på varvet. I kaféets utrymmen ställer Sagalunds museum ut lokalhistoria och sjöfart.

En jungfrudans hittar man 300 m upp i skogen när man följer skylten från Misskärrsvägen. En jungfrudans består av stenar radade på marken i spiralform. De har antagligen använts rituellt och i lekar. Eventuellt har även ting hållits vid jungfrudanserna.

Västanfjärds gamla åttkantiga kyrka i trä uppfördes under åren 1759-60. Kyrkans fasta inredning är i stort sett den ursprungliga, men altartavlan och predikstolen är från 1800-talet. Väster om kyrkan står en tvådelad klockstapel.

Västanfjärds nya kyrka byggdes 1910-12 öster om den gamla kyrkan. Nya kyrkan uppfördes enligt H. Ranckens ritningar i nationalromantisk stil av råhuggen gråsten.

Förfrågningar: Kimitoöns Turistinformation 02-423572

Västanfjärds nya skepssvarv Västanfjärds gamla kyrka
07.04.2000