Museer i
skärgården

VELKUA


Följande

Velkua kyrka;  Åbo Landsskapsmuseum/ Eeva Mikola

Vill man bli bekant med Velkua, är ett behändigt sätt att ta förbindelsebåten som på ungefär en halv timme åker runt de bebodda öarna. Längs med rutten kan man beundra skärgårdsnaturen och kulturlandskapet. Till öarna Palva och Velkuanmaa kommer man med färja.

Under 1808-09 års krig streds sjöslaget vid Palva mellan svenskarna och ryssarna 18.9.1808 vid Palva ö. Slaget slutade med ryssarnas seger och plundring av öarna i Velkua. Som ett konkret minne över slaget blev en gammal fartygskanon kvar. Av kanonresterna har man senare uppfört ett minnesmärke nära kyrkan. Man planerar i Velkua en utställning om sjöslaget vid Palva.

St Henriks träkyrka i Velkua byggdes på Palva ö år 1793. I samband med sjöslaget vid Palva plundrade de ryska soldaterna kyrkan på inventarier; endast altartavlan som biskop Jakob Gadolin donerat år 1796 besparades. Som ersättning för de stulna guld-, mässings- och tennföremålen har församlingen under tidens gång fått många donationer. En sådan donation är miniatyrmodellen av 1700-tals linjefartyget Lovisa Eleonora, som hänger i taket. Den donerades år 1812 av församlingens ungdomar.

På Velkua ligger det privata Lepola hemmuseum, dit man samlat rikligt med föremål som hör till skärgårdens liv och näringar. Museets ägare förevisar sitt museum på beställning. Telefonnumret får man på Velkua Turistinformation.

För grupper på beställning: Haukka gård med torkade eterneller, gamla byggnader och ett mångsidigt hemmuseum.

Förfrågningar: Velkua Turistinformation 02-2779500

Åbo Landsskapsmuseum/ Kaarina Lehtonen

Åbo Landsskapsmuseum

07.04.2000