Suomen Standardisoimisliiton julkaiseman standardin SFS4175 mukaan on desimaaliluvut eli kymmenysluvut merkittävä pilkun (,) avulla.  Sama standardi ja käytäntö vallitsee koko Manner-Euroopassa, muttei Englannissa eikä Yhdysvalloissa.

  Esim. pii-luvun (π) likiarvo kahdella kymmenyksellä olisi siis 3,14 (eikä 3.14).

  Kymmenyspilkun perässä ei tietenkään saa olla välilyöntiä, vaikka tavallisen tekstipilkun perässä semmoinen aina on (niin kuin äskeisen vaikka-sanan edellä).

  Mikä on Euroopan vanhin kansa?
  Ajan ilmaukset