Programmeringsverk av J. PahikkalaProgrammet «Bråk»:   De rationella talen (br.exe)   versionen 8,657.   Programmet innehåller ej alldeles “vanlig” matematik, utan nöjsamma och intressanta saker mm. av primfaktorer, decimalperioder, partialbråk, egyptiska bråk och PYTHAGORAS’ bråk («Bråk» är det enda program i världen som beräknar dem och även berättar idéen av beräkningen...).  Då ett bråk har inmatats ser man strax om det är något kvadrattal eller ej; sedan klaras möjligheten att förkorta; vid bebov kan inmatningen ses också i 2-systemet, där divideringen ger talets ändlösa bitföreställning.   Men vad betyder det, att talets bitar fortsätter ändlöst till vänster...?   Till sist blir det inmatade bråket splittrat till två partialbråk, om nämnaren inte råkar vara helpotens av något primtal.
    Användaren kan granska också sin kunnighet i andragradsekvationer, ty programmet säger ekvationens precisa och förenklade rötter (ej närmevärden), till och med skildrar rötternas typ noggrannt.   Därtill finns det en smula info om enhetsrötter, t.ex. om talet (–1+i3):2, vars vartredje potens är lika med 1!
      Begreppet av tal blir framställt även lite vidlyftigare än rationellt tal:  Man gör korteligen reda för irrationella tal, reella tal, imaginära tal och komplexa tal samt algebraiska tal (i samband med andragradsekvationer).   Man gör en skarp skillnad mellan de hela talen och bråktalen (t.ex. bråket 6/3 eller sex tredjedel blir inte ansett som ett bråktal, ehuru man ofta t.o.m. i matematiken gör så; i verkligheten är talet ett alldeles klart helt tal, nämligen två).   I programmet kan man hitta lite kunskap även om de hemlighetsfulla p-adiska talen (de åskådligaste av dem är de 2-adiska eller dyadiska talen, som man kan få lättaste tillträde genom det 2-baserade eller dyadiska siffersystemet i programmet «Bråk»).   Någonstans kan skymta även GAUSSiska tal.
      Programmet innehåller också de multiplikationer man ej förmår utgöra med kalkylator.   Programmet är i stånd att generera ickedivisibla tal eller primtal så mycket man blott vill, men tyvärr endast 0 % av alla möjliga =o(
      Vart och ett reellt tal är gränsvärde av en räcka av rationella tal, vilket kan ses åskådligt i fallet av irrationella rötter av godtycklig andragradsekvation (då man också har tillfälle att få värden av ickeperiodiska kvadratrötter med stor precision).   Då är det möjligt att begripa CAUCHY-räcka och dess konvergering mot ett reellt tal och kanske det att alla reella tal rätteligen är CAUCHY-räckor av rationella tal!
    Tomma produkten kommer fram i åtskilliga ställen.   Naturligtvis får man sitt eget viktindex till sitt förfogande.

  (Samma program på finska:   murto.exe;     på estniska:   murd.exe;     på tyska:   Bruch.exe;     på franska:   fraction.exe)


«Tuuli»-opetusohjelma: suomen verbien taivutus ja syntaksi (kahdeksalla kielellä neljällä uralilaisella ja neljällä indoeurooppalaisella – toimiva); pystyy virheettömästi tuottamaan jokaikisestä suomen verbistä 1064 muotoa ja erilaisia lauseita, myös verbiketjuisia (esim.   He eivät olekaan päässeet tekemään...;   Ettepä te osanneet tehdä...;   Sen on päästävä...); ottaa erityisesti huomioon liitteiden vaikutuksen sanajärjestykseen (Sinä menet; Menethän sinä; Sinä menetkin; Menetkö sinä jne.).
    Ohjelma on vuorovaikutteinen varsinkin kuulustelutilassa ja harjoittelutilassa (käyttäjä saa numeroarvostelun ja kehumistakin =o).   7,27


    Micro$oft Exploder

    Ett mindre känt men kraftfullt programmeringsspråk  Unicon

    Ett alternativ till MS “Office”!