p-Adisista luvuista ei juuri ole suomeksi helppotajuista esitystä, mutta joillakin ulkomaan kielillä löytyy:

Viimeksi mainitussa artikkelissa kerrotaan myös, mitä p-adiset luvut merkitsevät reaalimaailmassa:   hyvin pienissä mitoissa paljastuu maailman fraktaalisuus eli madonreikäisyys;  tavalliset reaaliluvut ja tavallinen geometria ovat siellä virattomia!

Wolframin” sanakirjan tiivistä tarinaa.
«Murto»-ohjelmassa on dyadisen numerojärjestelmän yhteydessä pieni 2-adisten lukujen havainnollistus, jonka ideaa olen esitellyt myös PlanetMath’in sanakirjassa.